Międzynarodowe spotkania projektowe:

Otwarcie spotkania

Organizacja goszcząca: Fundacja CiM. 

Miesiąc: 1. 

Modalność: Online

Spotkanie śródokresowe

Organizacja goszcząca: Mine Vaganti NGO. 

Miesiąc: 11. 

Modalność: Online

Końcowe spotkanie oceniające

Organizacja goszcząca: ECO-LOGIC. 

Miesiąc: 23. 

Modalność: Online

Wspólne szkolenie personelu:

Wydarzenie było prowadzone w Polsce przez Fundację CIM z udziałem 20 uczestników, którzy byli zainteresowani rozwijaniem wiedzy, umiejętności i postaw związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, rzemiosłem plastycznym, majsterkowaniem i współtworzeniem. Aby podnieść świadomość w tych kwestiach, uczestnicy pracowali nad sesjami teoretycznymi i warsztatami. JSTE miało na celu zapewnienie kompleksowego wspólnego uczenia się i wymiany między uczestnikami, którzy byli zagrożeni wykluczeniem, w zakresie narzędzi i metodologii wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju poprzez sztukę, rzemiosło i metodologie NFE poprzez testowanie formatu szkolenia. Podczas lokalnych warsztatów starano się również położyć podwaliny pod współtworzenie działań R2.

Wydarzenie mnożnikowe:

Liczba uczestników: 60 osób

Profil: Zaangażowani odbiorcy zewnętrzni będą obejmować ogół społeczeństwa, osoby starsze, decydentów na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz interesariuszy w dziedzinie edukacji dorosłych i przedsiębiorstw gospodarki o obiegu zamkniętym.

W gronie interesariuszy znajdą się przedstawiciele:

– Instytucje kształcenia dorosłych.

– organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.

– Biznesy o obiegu zamkniętym.

– Organizacje/agencje publiczne świadczące usługi dla osób starszych.