O IDEA projektu

“Improved Employability through circular economy education for Adults” is a 24 months Cooperation partnership to promote Circular Economy and Plastic Craftworks among unemployed adults. As the European Union is going through a green renovation process, aiming at becoming climate neutral by 2050, many sectors will be affected, and the circular economy will become ever more important in people’s daily lives. 

Prema glavnom izvještaju koji je OECD objavio 2020. godine pod nazivom „Posljedice tranzicije na cirkularnu ekonomiju na tržište rada: Pregledni rad“, utjecaj cirkularne ekonomije i efikasnosti resursa je još uvijek novo polje istraživanja i treba ga dalje produbljivati. Očekuje se da će prelazak EU na resursno efikasnu, kružnu, digitaliziranu i klimatski neutralnu ekonomiju stvoriti nova radna mjesta, dok će se drugi poslovi promijeniti ili čak nestati. 

Iz ovih razloga, poziva na akcije koje podržavaju dvostruku tranziciju i koje osiguravaju da ljudi imaju prave vještine za posao.

Ciljevi projekta su dvostruki. Prvo, ima za cilj da izazove promjenu navika u vezi sa temama cirkularne ekonomije kao što je upravljanje otpadom kod ciljne grupe (nezaposlene odrasle osobe starije od 50 godina). U tom kontekstu, potrebna je veća promocija pozitivnih društvenih uticaja koje cirkularna ekonomija (CE) može imati na odrasle osobe u riziku od isključenosti, a posebno na žene. 

U stvari, GV može podsticati ne samo zapošljivost već i društvenu uključenost promicanjem većeg osjećaja socijalne pravde i društvene jednakosti unutar značajnijeg okvira održivog razvoja, zadovoljavajući potrebe sadašnjih i budućih generacija (Padilla-Rivera, 2020).

To reach its core aim, the project has identified the following specific objectives: ​

Creating upskilling pathways for women at risk of exclusion (45+) and/or who did not complete their studies, and increasing their take-up of new adult education opportunities in the circular economy and sustainability field.

Providing Adult Educators and trainers with skills, competencies and tools to engage women at risk of exclusion(45+) and/or who did not complete their studies.